Hoeveel schenkt SamSam aan goede doelen?

SamSam steunt maatschappelijke organisaties die, net als wij, bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We doneren aan projecten van themapartners die aansluiten bij onze visie op een zorgzame maatschappij en een duurzame wereld. We richten ons hierbij op de thema's: duurzame landbouw, duurzame energie en duurzaam onderwijs. Daarnaast ondersteunt SamSam projecten die zich inzetten voor noodhulp. 

Zie het onderstaande overzicht voor de giften die SamSam in de periode 2015-2019 heeft overgemaakt.

Verdeling giften

A Rocha:

Christenen voor Israël:

Climate Stewards:

Dorcas:

Groot Nieuws Radio:

GZB:

Kimon:

Kom over en help:

MAF:

Mercy Ships:
Micha Nederland:

Open Doors:

Operatie Mobilisatie:

Tear:

Woord en Daad:

ZOA:

Overige stichtingen:

Totaal:

2015-2017*

€.  1.000,00

€   2.820,00

€      270,00

€      635,00

€   2.140,00

€   4.582,00

€   1.990,00

€   1.015,00

€   5.487,50

€           0,00
€           0,00

€   3.011,00

€   5.591,00

€           0,00

€   2.716,00

€   6.777,50

€   9.197,50

€ 47.232,50

2018-2019**

 €   2.400,00

 €           0,00

 €   2.400,00

 €   1.573,00

 €   1.652,00

 €   5.000,00

 €           0,00

 €           0,00

 €   4.000,00

 €   1.232,50
 €      600,00

 €   1.650,00

 €      152,50

 €   9.045,00

 €           0,00

 €   9.000,00

 €   4.535,00

 € 43.240,50

        Totaal

€   3.400,00

€   2.820,00

€   2.670,00

€   2.208,00

€   3.792,50

€   9.582,00

€   1.990,00

€   1.015,00

€   9.487,50

€   1.232,50
€      600,00

€   4.661,00

€   5.743,50

€   9.045,00

€   2.716,00

€ 15.777,50

€ 13.732,50

€ 90.473,00

*Giften '2015-2017' zijn de giften die SamSam in 2015, 2016 en 2017 heeft overgemaakt.
**Giften '2018-2019’ zijn de giften die SamSam in 2018 en 2019 heeft overgemaakt.