Kerken: red uw weidevogels!

Deze blog is geschreven door: Embert Messelink, directeur A Rocha

Kerken: red uw weidevogels! Misschien heb je dit bericht van Vogelbescherming en de christelijke natuurbeweging A Rocha de afgelopen weken in het nieuws gezien. Heb je zoals velen even je wenkbrauwen gefronst? Kerken hebben toch heel andere dingen te doen?

Dat is maar de vraag. Er zijn in Nederland veel kerken met gronden, die verpacht worden. En tegelijk is er een groot probleem in onze weilanden: die worden stiller en kaler. Bijen kunnen er nauwelijks meer leven, weidevogels verdwijnen.

Een kerk met grond kan prachtig laten zien wat de betekenis van het christelijk geloof voor deze aarde is. Geloof je in een God die deze wereld in stand houdt en vernieuwt? Dat Hij dat doet voor mensen, maar ook voor de hele schepping? Dan is zorg voor deze aarde vanzelfsprekend ook een belangrijke waarde in je geloof, toch?

'Geloof je in een God die deze wereld in stand houdt en vernieuwt?'

Zorg voor de schepping is wat mij betreft een kernwaarde van het christelijk geloof. De grutto, tureluur en kievit doen ertoe. Ze maken deel uit van een schepping die God groot maakt. Als ze verdwijnen, wordt de lofzang van de schepping eentoniger.

Wat zou het bijzonder zijn als kerken vanzelf geassocieerd worden met natuurbehoud. Natuurlijk! Niets logischer dan dat. Kerken: red de weidevogels! En ook de stadvogels, de planten in de kerktuin en de vleermuizen in de kerktoren!

A Rocha is een christelijke beweging die zich inzet voor natuurbehoud. Dat doen we wereldwijd in twintig landen. In Nederland zijn we actief met heel veel vrijwilligers uit allerlei kerken. We houden natuurgebieden en landgoederen in stand. We moedigen kerken aan om te zien naar de schepping.

A Rocha is nu ook partner van SamSam. We herkennen veel bij elkaar: het streven naar een duurzame samenleving en een zorgzame omgang met Gods schepping. Dat wordt vast een mooi partnerschap!

Bron: www.arocha.nl