Is SamSam een non-profit organisatie?

Nee, SamSam is een onderneming die winst wil maken. Winst maken is echter niet het hoofddoel van SamSam; het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van SamSam is maatschappelijke waarde creëren.