Hoeveel groene stroom is er in Nederland?

In Nederland wordt momenteel 12% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik groen opgewekt. Toch is het totale aandeel duurzame energie (inclusief gas) in Nederland slechts 5,9%. Volgens het energieakkoord zal Nederland in 2020 14% van de verbruikte energie duurzaam opwekken. Er moeten dus nog een aantal grote stappen gezet worden om tot die 14% te komen in 2020. SamSam gelooft erin dat het aanbod van groene energie significant zal toenemen door samen de juiste keuze te maken!