Re-creatie betekent her-schepping

De vakantie staat voor de deur. Een tijd van rust, ontspanning en recreatie. Dat laatste woord klinkt misschien wat plat, maar betekent letterlijk: her-schepping. En dat ervaar ik persoonlijk ook zo: door afstand te nemen van het dagelijks werk en door te genieten van de natuur, veer ik op. Ik ben met mijn fototoestel vaak uren lang op zoek naar vlinders. In Frankrijk fotografeerde ik bijvoorbeeld deze kleine parelmoervlinder.

Ik krijg er nieuwe energie van. Straks kan ik mijn werk weer goed aan. Het doet denken aan een oude boog: als die altijd gespannen staat, wordt hij minder sterk. Als je de pees geregeld loskoppelt, kan de boog ontspannen. Daarna staat hij weer even strak als altijd.

'In het Oude Testament bestonden er uitgebreide wetten om het land rust te geven.' 

Wat voor mensen geldt, geldt ook voor het land. In het Oude Testament bestonden er uitgebreide wetten om het land rust te geven. Elk zevende jaar werd er bijvoorbeeld niets verbouwd. Hersteltijd voor het land. Kom daar tegenwoordig nog eens om! Wij zijn vergeten dat het land rust nodig heeft. Met alle middelen die we hebben, zorgen we ervoor dat het land jaar na jaar na jaar blijft opbrengen. Maar op lange termijn neemt de bodemvruchtbaarheid af. We putten uit.

'Het land heeft rust nodig. Zodat de bodem kan herstellen.'

Het land heeft rust nodig. Zodat de bodem kan herstellen. Zodat wij blijvend beseffen dat ons voedsel geen vanzelfsprekendheid is, maar dat we alles van God ontvangen. En zodat andere schepselen (bloemen, insecten, vogels) er wel bij varen. Dat laatste is in Noord-Groningen wel bewezen toen akkers met Europese subsidies braak bleven liggen. De in ons land bijna uitgestorven Grauwe Kiekendief kwam terug om er te broeden, veldleeuweriken en patrijzen vonden er weer hun plek. Helemaal niet gek dus, die oudtestamentische regels!

Re-creatie betekent her-schepping. Een prachtig woord! Er klinkt iets in door van onze toekomst. Als christen geloof ik dat deze aarde ooit vernieuwd wordt. Een hoopvolle boodschap voor mensen en voor de hele schepping. En op vakantie, in de natuur, kun je daar zomaar al iets van ervaren. Ik wens u een mooie vakantie!