Mens en natuur: kunnen die samen gaan?

Deze blog is geschreven door: Embert Messelink, directeur A Rocha

Cultuur en natuur kunnen heel goed samen gaan. Waar graan groeit, kunnen patrijzen en geelgorzen leven. En in de stad - waar veel mensen bij elkaar wonen - vinden ook gierzwaluwen, egels en huismussen een plek.

Mens en natuur: dat hoeft dus geen spanning op te leveren. In praktijk is dat helaas wel vaak het geval. De akkers en weilanden in ons land benutten we zo intensief, dat voor insecten en vogels geen plek meer is. En als we niet scherp opletten, worden gebouwen in de stad onbewoonbaar voor vleermuizen en vogels. Voordat je het weet planten we onze stadstuinen niet vol vlinderstruiken, maar vol tegels.

'Mens en natuur: dat hoeft dus geen spanning op te leveren. In praktijk is dat helaas wel vaak het geval.' 

Als A Rocha zoeken we naar kansen om mens en natuur weer bij elkaar te brengen. Onze lokale groepen zetten zich in voor het opbloeien van lokale natuur: echt herstelwerk! En soms zijn er mooie successen te vieren.

In Zwolle-Zuid keerde dit jaar de zwarte stern als broedvogel terug. Deze schaarse vogels nestelen er op broed-vlotjes die in een oude rivierarm van de IJssel zijn geplaatst door A Rocha Zwolle. Het gebied ligt vlak aan de stadrand, dagelijks fietsen er honderden mensen voorbij. Zij genieten volop van deze sierlijke vogels.

En in Deventer ontdekte een van onze vrijwilligers een heel bijzondere vlinder in het gebied waar A Rocha samen met de KNNV aan natuurbeheer werkt: de zilveren maan! Deze schaarse vlinder werd voor het eerst sinds mensenheugenis in dit beschermde natuurgebied gevonden. Hij kan er weer leven omdat we het gebied open hielden, waardoor zich een rijk plantenleven ontwikkelde. Ook het moerasviooltje kwam terug: en dat is precies de plant waarvan de zilveren maan afhankelijk is.

'Er is veel natuur verloren gegaan. Maar daar leggen we ons toch niet bij neer?'

Ik noem het herstelwerk. Er is veel natuur verloren gegaan. Maar daar leggen we ons toch niet bij neer? Ook als je nog nooit van zwarte stern en zilveren maan gehoord hebt, kun je zelf iets betekenen. In je tuin, in of rond je kerk, in je eigen stad en omgeving. Als A Rocha denken we graag met je mee!